ადიგენი - Adigeni

1 დასახლებული პუნქტი In Adigeni

All Destinations

Sort by: Trending
დერცელი - Derceli
Dertseli

Dertseli is the village in Samtskhe-Javakheti region in Adigeni Municipality. Dertseli is situated o...