სოფელი ბოჭორნა მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე გომეწრის ხეობაში.