სოფელი გოგლურთა მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე გომეწრის ხეობაში.