სოფელი საბუე მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე გომეწრის ხეობაში.