მარშრუტი იწყევა ჩაღმათუშეთის სოფელი ჟველურთადან, გაივლის გომეწრის ხეობის უმეტეს სოფლებს და მთავრდება ომალოში.

დღე 1 - თუშეთის სოფელ ჟველურთაში მოხვედრა

დღე 2 - სოფ. ჟველურთიდან - სოფ. გოგლურთაში გადასვლა

დღე3 - სოფ. გოგლურთიდან სოფლების ვესტომთა, ბუხურთა, ილურთა და ბეღელას გავლით სოფ. დოჭუში ჩასვლა (შესაძლებელი პირდაპირ დოჭუში მოხვედრა მოკლე ბილიკით);

დღე 4 - სოფ. დოჭუდან სოფელი ბოჭორნის გავლით სოფელ ომალოში ჩასვლა.

 

თუშეთში მოხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ 4X4 ავტომობილით, რომლის დაქირავება შეგიძლიათ თბილისში ან 4X4 ტაქსით, რომლის დაქირავება შეგიძლიათ როგორც თბილისში ისე თელავში.