ველო მარშრუტი იწყება ნიჩბისი-დიდგორის გზის გადასახვევიდან. პირველი მონაკვეთი აღმართზე გიწევთ სიარული. ერთი საათში მთაზე ახვალთ საიდანაც სერს მიუყვებით. ამ ადგილიდან გზა მარტივდება და მიყავხართ დიდგორის მონუმნეტთან. გზას პანორამული ხედები გილამაზებთ. მომუნეტიდან გზა მარჯვნივ გრძელდება და ტყეში შედის. გზა მიუყვება ქედს. ბევრ ადგილას შეგხვდებათ გადასახვევი, თუმცა ჩვენი მარშრუტი ქედს მიუყვება. რამდენიმე ადგილას მკვეთრი აღმართიც შეგხვცდებათ. მარშრუტი ნელ-ნელა უახლოვდება თბილის. ბოლოსკენ შეგხვდებათ ჭილის ტბა. მარშრუტი მთავრდება მუხათგვერდის სასაფლაოეზე.