თერჯოლის მუნიციპალიტეტი Terjola municipality

2 Caves In Terjola

All Destinations

Sort by: Trending
ნავენახევის მღვიმე - Navenakhevi Cave Natural Monument
Navenakhevi cave

Navenakhevi cave - karst cave in Imereti, 235 m above sea level, in the village Navenakhevi of Terjo...