(3)

1 მწვერვალი ახალქალაქში

ყველა ადგილი

დაალაგე: პოპულარული
დიდი აბული, სამცხე-ჯავახეთი
დიდი აბული

მწვერვალი დიდი აბული მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, იგი ერთ-ერთი ულა...