ტობავარჩხილის (ვერცხლის)  ტბა - Tobavarchkhili lake

19 ეკლესია / მონასტერი სამეგრელოში

ყველა ადგილი

დაალაგე: პოპულარული